Contact


Mănăstirea Călui

  • Adresa: Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt

  • Telefon: 0249 / 421.026

  • Fax: 0246 / 214.081

  • Stareț al Mănăstirii: Ieromonarh Macarie (Mirel DRÎMBĂ)