Proiect SMIS 117849


Numele proiectului: RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE BISERICA CU HRAMUL "SF. NICOLAE", A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES

Contract de finanțare nr. 1670 / 26.03.2018, cod SMIS 117849

 1. Denumirea beneficiarului: Mânăstirea Călui

 2. Proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

  Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

  Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

 3. Autoritatea de Management: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

 4. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia

 5. Perioada de implementare a proiectului: 83 luni

 6. Data de începere a proiectului: 01.02.2017

 7. Data de finalizare a proiectului: 19.12.2023

 8. Locul de implementare al proiectului este: Comuna Călui, judeţul Olt

 9. Valoarea totală a proiectului: 7.831.852,39 lei

 10. Contribuția Uniunii Europene: 6.442.428,30 lei

 11. Contribuție națională: 1.136.899,11 lei

Proiectul tehnic cuprinde următoarele lucrări:

Biserica Sf. Nicolae: consolidare, conservare şi restaurare biserică, schimbare de şarpantă şi învelitoare; schimbarea sau restaurarea după caz a tâmplăriei exterioare; conservare și restaurare frescă și pictură exterioară; conservare și restaurare mobilier bisericesc; restaurarea pardoselii interioare; realizarea unui sistem de încălzire în pardoseală; actualizarea instalațiilor electrice și termice; realizarea de instalaţii ape pluviale, relizarea unui iluminat arhitectural exterior.

Turn clopotniță: consolidare, conservare şi restaurare obiectiv, schimbarea de şarpantă şi învelitoare; schimbarea tâmplăriilor exterioare; schimbarea pardoselii interioare; realizarea instalaţiilor electrice și termice adaptate nevoilor.

Corp anexă: realizarea unui corp anexă în lateralul turnului clopotniță - pentru asigurarea unui spațiu aferent grupurilor sanitare în incinta mânăstirii.

Amenajarea incintei: lucrări de realizare alei pietonale din piatră cubică sau dale din piatră cu acces la toate corpurile ansamblului; reamenajarea spațiilor verzi; restaurare și consolidare pietre funerare; sistematizarea amenajării propuse; realizarea unui sistem de iluminat arhitectural de exterior pentru expunerea corectă pe timp de noapte a tuturor obiectelor; amenajare cu mobilier urban (coșuri de gunoi și băncuțe, etc.); realizarea unui lumânărar ca mobilier urban; refacerea porții de acces.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea și menținerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf. Nicolae - Mânăstirea Călui, județul Olt, ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor ce stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Vest Oltenia, păstrarea culturii tradiționale românești, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. 1. Restaurarea și conservarea în următorii 3 ani a Bisericii Sf. Nicolae - Mânăstirea Călui, județul Olt, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Sud Vest Oltenia și regiunea SUERD.

 2. 2. Introducerea în următorii 3 ani în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului de turiști în regiunea SUERD;

 3. 3. Diversificarea serviciilor cultural-religioase oferite de Mânăstirea Călui - prin organizarea și desfășurarea a minim 3 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor regionale ale zonei SUERD.

 4. 4. Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale.

 5. 5. Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona Sud Vest Oltenia.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. - creșterea numărului de vizitatori;

 2. - numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 monument restaurat.