Proiect SMIS 119469


Numele proiectului: RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE ZID DE INCINTĂ A MÂNĂSTIRII CĂLUI; CONSERVARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CASELE STĂREȚIEI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL

Contract de finanțare nr. 3651 / 06.02.2019, cod SMIS 119469

 1. Denumirea beneficiarului: Mânăstirea Călui

 2. Proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

  Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

  Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

 3. Autoritatea de Management: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

 4. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia

 5. Perioada de implementare a proiectului: 78 luni

 6. Data de începere a proiectului: 30.06.2017

 7. Data de finalizare a proiectului: 30.11.2023

 8. Locul de implementare al proiectului este: Comuna Călui, judeţul Olt

 9. Valoarea totală a proiectului: 5.615.077,34 lei

 10. Contribuția Uniunii Europene: 4.448.239,79 lei

 11. Contribuție națională: 784.983,5 lei

Proiectul tehnic cuprinde următoarele lucrări:

Casele stăreției: restaurarea, consolidarea și conservarea ruinelor existente; amenajarea și refuncționalizarea Caselor Stăreției în spațiu expozițional; propunere instalații sanitare, electrice și termice; propunere iluminat arhitectural și ambiental. Din punct de vedere structural, se va opta pentru o soluție minimală care se bazează pe capacitatea portantă a zidurilor existente, prin refacerea porțiunilor de cărămidă care lipsesc. De asemenea se vor realiza rețeseri ale zidăriei și refaceri cu mortare pe bază de var hidraulic, injectări locale și refacerea bolților într-un sistem ușor, din lemn. Închiderile se vor realiza din cărămidă, parțial tencuită, tâmplărie din lemn montată cu geam termoizolant, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă de zinc. Casele stăreției se vor racorda cu Turnul Clopotniță - construcție monument istoric adosată amplasamentului.

Zid de incintă: consolidare, conservare şi restaurare zid, realizarea instalaţiilor electrice pentru iluminat arhitectural. Se vor realiza săpături pentru sistematizarea zonelor “înecate” de vegetație și pământ, consolidarea contraforților, înlocuirea zonelor lacunare cu cărămidă de epocă presată, similară ca model cu “zidăria oltenească”.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea și menținerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf. Nicolae - Mânăstirea Călui, județul Olt, ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor ce stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Vest Oltenia, păstrarea culturii tradiționale românești, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. 1. Restaurarea și conservarea în următorii 3 ani a Caselor stăreției și Ziduluide incintă a Mânăstirii Călui, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Sud Vest Oltenia și regiunea SUERD.

 2. 2. Introducerea în următorii 3 ani în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului de turiști în regiunea SUERD;

 3. 3. Diversificarea serviciilor cultural-religioase oferite de Mânăstirea Călui - prin organizarea și desfășurarea a minim 3 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor regionale ale zonei SUERD.

 4. 4. Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale.

 5. 5. Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona Sud Vest Oltenia.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. - creșterea numărului de vizitatori;

 2. - numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 monument restaurat.